Onze klimaatbelofte

Wetenschappers zijn het er unaniem over eens: in 2050 moet er op deze planeet geen koolstof meer worden uitgestoten. Bij Evaneos gaan we hier direct mee aan de slag.

Bij ons wordt de geschatte uitstoot van uw reis gecompenseerd

Om erachter te komen hoeveel broeikasgassen er precies worden uitgestoten bij elke reis werken we samen met deskundigen. Vervolgens gebruiken we ons Better Trips Fund om te investeren in gecertificeerde CO2-reductieprojecten.

1

betrouwbare berekening van uitstoot, onder begeleiding van experts

2

toonaangevende gecertificeerde projecten voor CO2-reductie

3

een fonds van een miljoen euro om de negatieve impact van het reizen tegen te gaan
Het is waar dat klimaatverandering wordt gezien als een van de grootste problemen op aarde. Volgens het Economisch Wereldforum is het ‘een gevaarlijke dreiging voor de welvaart, onze gezondheid en ons geluk.’ En het is bekend dat het toerisme veel broeikasgassen uitstoot en daardoor een vervuilende sector is. Hoe kan anders op reis gaan dan toch onderdeel van de oplossing zijn? Over de hele wereld hebben ongeveer 1 op de 10 banen iets te maken met toerisme, daarom kunnen we de sector zien als een economische motor die gemeenschappen over de hele wereld de hoop geeft op een betere toekomst.We moeten ons daarom niet afvragen of we op reis gaan, maar op welke manier we dat doen. We moeten betere keuzes maken: minder vliegen, langer op de plek van bestemming blijven en er altijd voor kiezen om de koolstofuitstoot die we niet kunnen verminderen te compenseren.
Het is waar dat klimaatverandering wordt gezien als een van de grootste problemen op aarde. Volgens het Economisch Wereldforum is het ‘een gevaarlijke dreiging voor de welvaart, onze gezondheid en ons geluk.’ En het is bekend dat het toerisme veel broeikasgassen uitstoot en daardoor een vervuilende sector is. Hoe kan anders op reis gaan dan toch onderdeel van de oplossing zijn? Over de hele wereld hebben ongeveer 1 op de 10 banen iets te maken met toerisme, daarom kunnen we de sector zien als een economische motor die gemeenschappen over de hele wereld de hoop geeft op een betere toekomst.We moeten ons daarom niet afvragen of we op reis gaan, maar op welke manier we dat doen. We moeten betere keuzes maken: minder vliegen, langer op de plek van bestemming blijven en er altijd voor kiezen om de koolstofuitstoot die we niet kunnen verminderen te compenseren.

Wij roepen de hulp van deskundigen in om uw koolstofuitstoot te berekenen

Voyages, émissions de CO2, changement climatique, il est parfois difficile de s’y retrouver. Surtout si vous recherchez des solutions concrètes, avec un impact réel. C’est pourquoi nous nous sommes entourés d’expert•es.

Calculer les émissions des voyages n’est pas une science exacte. L’important, c’est de toujours s’appuyer sur les dernières recherches scientifiques en la matière. C’est ce que font pour nous les chercheur•ses de South Pole, qui nous aident à estimer les émissions liées aux voyages que nous proposons.

“Bij South Pole zijn we ervan overtuigd dat de economie en onze samenleving alleen kunnen floreren als bedrijven duurzaamheid en natuurbehoud opnemen in de kernwaarden van hun bedrijfsvoering”.

Renat Heuberger, mede-oprichter en CEO van South Pole

Wij kopen gecertificeerde koolstofkredieten in

Met elk ‘koolstofkrediet’ wordt de wereldwijde koolstofuitstoot met één ton CO2 verminderd. De compensatieprojecten die wij steunen zijn stuk voor stuk volgens de hoogste normen ontwikkeld en gecertificeerd door onafhankelijke derden.

Transparantie is voor ons ontzettend belangrijk. We compenseren de volledige geschatte koolstofvoetafdruk van uw verblijf op de plek van bestemming (hotels, lokaal vervoer, binnenlandse vluchten, maaltijden, etc.) Dit is goed voor zo’n 30% tot 90% van de totale uitstoot van uw reis, afhankelijk van het vervoermiddel dat u kiest om op de plek van bestemming te komen (de trein, het vliegtuig of de auto).

Wilt u ook de uitstoot van het transport naar uw bestemming compenseren? Gebruik dan deze tool om uw persoonlijke uitstoot te berekenen.

Ontdek onze planten… nee, onze plannen voor de toekomst.

Dankzij ons project “1 reiziger, 2 bomen” en ons Better Trips Fund kunnen wij bijdragen aan het herstel van het ecosysteem in Madagaskar. Het duurt ongeveer 20 jaar voordat de mangroven die we planten een echte koolstofbron zijn. Dit project is daarom een investering voor de lange termijn en we zijn er erg trots op. Het is een aanvulling op andere projecten die wel een onmiddellijke impact hebben.

Het verminderen van koolstofuitstoot staat centraal in onze toekomstplannen

In onze bedrijfsvoering gebruiken we dezelfde logica als bij onze reizen, wanneer als het gaat om de uitstoot van koolstof. Bij AL onze activiteiten – inclusief ons kantoor, evenementen, webservers en de reizen die we verkopen op ons platform. – compenseren we de koolstofuitstoot die we niet kunnen verminderen. We zullen daarbij onze impact en onze verminderingen publiek bekendmaken als onderdeel van het UNFCCC Climate Neutral Now project.

Om klimaatverandering tegen te gaan in de toeristische sector moeten we onszelf continu blijven verbeteren. Dit is een project op lange termijn en we komen steeds een stapje verder. Wij zijn er trots op dat wij onszelf een pionier op het gebied van klimaat mogen noemen en we hopen dat we andere bedrijven kunnen inspireren door onze projecten.